CAO Apothekers in Dienstverband 2023

De nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023 kent een salarisverhoging, eenmalige uitkering en de introductie van een duurzaam inzetbaarheidsbudget.

Dat staat onder meer in de cao die nu beschikbaar is op de KNMP-website. Ook de modelarbeidsovereenkomsten zijn geactualiseerd en downloadbaar. In de cao is een extra trede toegevoegd. Dat betekent dat voor iedere salarisschaal een hoger perspectief ontstaat. De ingangsdatum hiervan vindt plaats op individuele anciënniteitsdatum. Verder geldt dat alle werknemers vallend onder de cao en werkzaam zijn geweest gedurende de maanden maart en april 2023 een eenmalige uitkering van € 500,- bruto in juli 2023 zullen ontvangen. Het e.e.a. naar rato van de arbeidsduur. De belangrijkste punten uit de cao zijn:

  • structurele salarisverhoging per 1 mei 2023;
  • eenmalige uitkering van €500 bruto in juli 2023;
  • aanpassing van de kilometervergoeding;
  • introductie van een duurzaam inzetbaarheidsbudget;
  • verruiming en tevens verduidelijking met betrekking tot een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

De cao heeft een minimum-karakter: afwijken is mogelijk, maar alleen ten voordele van de werknemer.

KLIK hier voor de CAO tekst en de modelovereenkomsten  

Nieuws Overzicht