Zieke werknemer en transitievergoeding

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding aangenomen door Eerste Kamer. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald. Dit onderdeel van de wet zou in werking treden per 1 april 2020, en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Thema's Overzicht