Noodsignaal beloning apotheekmedewerkers

Op 1 juli aanstaande loopt de cao Apotheken af. Vooralsnog zijn de onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden over deze cao vastgelopen. Het is noodzakelijk dat de overheid nu ingrijpt en garanties geeft over apotheekbudgetten. Als apotheekbudgetten opnieuw gekort worden, loopt de toegang tot zorg gevaar. Dit staat in het noodsignaal dat werkgeversorganisaties op woensdag 29 mei aan de demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra afgeven

De werkomstandigheden van zorgmedewerkers in de apotheek zijn de afgelopen jaren sterk verzwaard. Zo zijn apothekersassistenten steeds meer tijd kwijt aan het uitleggen van de gevolgen van het preferentiebeleid en het vinden van oplossingen voor grote en groeiende geneesmiddelentekorten. Uit eerdere berekeningen blijkt dat het oplossen van tekorten inmiddels een volledige medewerker per apotheek bezighoudt. Ook krijgen zorgmedewerkers steeds vaker te maken met agressie van patiënten die de ontstane situatie niet meer accepteren.

 

Negatieve gevolgen bezuinigingen

Apotheekbudgetten worden al jaren gekort door de overheid en de zorgverzekeraars. In de voorjaarsnota’s vanaf 2020 zijn meerdere incidentele (€ 369 miljoen) en structurele (€ 205 miljoen) bezuinigingen opgenomen die de apotheeksector treffen. Uit de recent gepubliceerde voorjaarsnota 2024 zijn opnieuw bezuinigingen in de apotheeksector opgenomen.

 

Het korten op apotheekbudgetten heeft direct negatieve invloed op de beschikbare loonruimte en de loonontwikkeling van zorgmedewerkers in de apotheek. Als een deel van de bezuinigingen teruggegeven wordt aan apotheekmedewerkers dan kunnen de gevolgen van de geneesmiddelentekorten eerlijk worden bekostigd en de daaruit voortkomende werkdruk worden verlaagd. Dit zou mogelijk moeten zijn door de apotheektarieven specifiek voor extra loonruimte structureel te verhogen en tijdelijk extra te verhogen om tekorten op te vangen.

 

Naast extra loonruimte moeten apotheken structureel kunnen rekenen op het indexeren van prijzen en tarieven volgens de NZa-handvatten, waaronder de OVA (overheidsbijdrage in de loonkosten), plus nacalculatie, zodat de apotheken de lonen van medewerkers ook in de toekomst normaal kunnen indexeren. Net zoals in de rest van de zorgsector.

 

Noodklok

Werkgeversorganisaties luiden nu wederom de noodklok. In 2021 heeft de NZa onderzoek gedaan naar de situatie, maar heeft deze toen niet goed ingeschat. Sindsdien is de situatie alleen maar verder verslechterd. Het is noodzakelijk dat de overheid nu in actie komt en garanties geeft over apotheekbudgetten. Daarna kunnen onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden weer worden opgepakt.

Nieuws Overzicht