Missie en visie

De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) vertegenwoordigt de werkgeversbelangen van de zelfstandig openbare apotheken in Nederland.

Arbeidsmarktbeleid een loonkosten
De ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid staat centraal bij de WZOA. De vereniging zet zich hiervoor in via het overleg met de vakbonden FNV, CNV en VAD, het bedrijfsfonds SBA, pensioenfondsen PMA en SPOA, diverse apotheekorganisaties waaronder ASKA en NAPCO en via regionale opleidingscentra.

Als werkgeversvertegenwoordiger wil de WZOA invloed houden op de loonkosten, die de grootste kostenpost vormen in de apotheek. Dit gebeurt onder andere via het middel cao.

De WZOA zet zich in voor:

  • Arbeidsovereenkomsten die in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving
  • Marktconforme arbeidsvoorwaarden
  • Goede arbeidsomstandigheden in de apotheek
  • Kwalitatief geschoold personeel (door onder andere nascholing en bijscholing)
  • Beschikbaarheid van personeel

Waarom lid worden van de WZOA?

Het is voor de bekrachtiging van de cao-principeakkoorden en het behoud van de cao’s voor de branche belangrijk lid te worden van de WZOA. Via de cao kan de sector beschikken over voldoende en geschoold personeel dat flexibel inzetbaar is tegen marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Meld u aan als lid via het online formulier