Noodsignaal beloning apotheekmedewerkers

Op 1 juli aanstaande loopt de cao Apotheken af. Vooralsnog zijn de onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden over deze cao vastgelopen. Het is noodzakelijk dat de overheid nu ingrijpt en garanties geeft over apotheekbudgetten. Als apotheekbudgetten opnieuw gekort worden, loopt de toegang tot zorg gevaar. Dit staat in het noodsignaal dat werkgeversorganisaties op woensdag 29 mei aan de demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra afgeven

Lees meer

EnquĂȘte - Duurzame Inzetbaarheid apothekers

Geachte Collega,

De eerstelijnszorg is volop in beweging en dit heeft grote impact op ons werk in de apotheek. We zien dat niet alle ontwikkelingen positief bijdragen aan het werkklimaat in de apotheek.

Lees meer

Cao Apothekers in Dienstverband ondertekend

Beste apothekers, collega’s,

Wij zijn verheugd om u te kunnen melden dat WZOA en VAD, na het akkoord van hun achterbannen, de cao 'Apothekers in dienstverband' samen hebben ondertekend.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de WZOA

Onderhandelaarsakkoord Cao Apothekers in Dienstverband

Beste apothekers, collega’s,

De onderhandelaars van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) hebben een principe akkoord bereikt over een nieuwe cao.

Lees meer

WZOA en VAD onderhandelingen gestart

Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) zijn heden, 1 juli 2022, de onderhandelingen gestart voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor apothekers in dienstverband. 

Lees meer

Publicatie Cao Apotheken 2021-2024

De Cao Apotheken 2021-2024 is gepubliceerd!

Op 10 maart jl. is door de WZOA en de ASKA een onderhandelingsresultaat bereikt met de FNV en de CNV voor de cao Apotheken. Op 31 maart jl. zijn de leden van WZOA tijdens de ALV akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat. Ook de leden van ASKA, FNV en CNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Lees meer

Inning SBA-premie per 1 januari 2021 door SBA zelf

De inning van de SBA-premie aan apotheken gebeurt per 1 januari 2021 door SBA zelf, en niet meer door Appolaris. Dat schrijft SBA in een bericht op haar website. Voor apotheken heeft de wijziging geen consequenties.

Lees meer

Werkgevers en werknemers stemmen in met Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022

Beste apothekers, collega’s,

De leden van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) hebben met een ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband. De nieuwe en gemoderniseerde cao is de opvolger van de Cao Apothekers in Dienstverband 2017.

Lees meer