PMA & Nieuw pensioenstelsel

Een nieuw pensioenstelsel betekent een omzetting van de huidige regeling naar een nieuwe pensioenregeling. Hiervoor werken de cao-partijen intensief en goed samen.

Lees meer

Zieke werknemer en transitievergoeding

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding aangenomen door Eerste Kamer. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald. Dit onderdeel van de wet zou in werking treden per 1 april 2020, en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Vakantiewetgeving

Volgens de wet bouwen alle werknemers minimaal 4 x de contractuele arbeidsduur op als minimum (ofwel wettelijke) vakantiedagen. 

Lees meer

AOW-gerechtigde werknemer

Welke regels zijn er van toepassing als u een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft? Dit staat in de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ die op 1 januari 2016 inging. Deze wet heeft als doel het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd te stimuleren.

e-bhv-tool

BHV: veilig, eenvoudig en betaalbaar geregeld met Help123

Met de e-BHV-tool maak je een BHV-plan voor je bedrijf, waarin je de BHV-afspraken aangeeft. Daarnaast kunnen alle medewerkers een online BHV-training volgen, waarmee zij leren hoe te handelen bij een noodgeval.

Lees meer

Archief

- Artikel leeg op huidige website