CAO akkoord WZOA en VAD - 20 april 2023

De leden van de WZOA hebben tijdens de ALV van 20 april vóór het, op Goede Vrijdag gesloten onderhandelaars akkoord, gestemd. 

Daarmee is de nieuwe CAO voor apothekers in loondienst van kracht. De WZOA leden aanwezig op de ALV waren blij met de toekomst gerichte CAO voor onze collega’s in loondienst. De CAO stelt ons beroep en de ontwikkeling van de rol van de apotheker in de eerste lijn centraal. De komende jaren zullen we toe werken naar een CAO die aansluit bij andere collega’s in de eerste lijn.

De collega’s aanwezig op de ALV waren blij dat de Minister (en Zorgverzekeraars) eindelijk financiële ruimte hebben gemaakt in het budgettair kader zorg, zonder deze ruimte was deze CAO niet mogelijk geweest.

Het komend jaar gaan WZOA en VAD gebruiken om te bekijken hoe de beloning van apothekers in loondienst beter aansluit bij de taken van de apotheker. Graag horen wij van U waar u de kansen en uitdagingen ziet voor een volgende CAO.

Graag horen wij uw visie en ambities.  

Voorzitter Karin Beuning

Ook namens het onderhandelingsteam, Wendy Cox, Roelofjan Gores.

Nieuws Overzicht