ARBEIDSMARKTBELEID EN LOONKOSTEN


De ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid staat centraal bij de WZOA. De vereniging zet zich hiervoor in via het overleg met de vakbonden FNV, CNV en VAD, het bedrijfsfonds SBA, pensioenfondsen PMA en SPOA, diverse apotheekorganisaties waaronder ASKA en NAPCO en via regionale opleidingscentra.

Missie en Visie

DE WZOA ZET ZICH IN VOOR:

  • Arbeidsovereenkomsten die in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving
  • Marktconforme arbeidsvoorwaarden
  • Goede arbeidsomstandigheden in de apotheek
  • Kwalitatief geschoold personeel (door onder andere nascholing en bijscholing)
  • Beschikbaarheid van personeel

Missie en Visie

WAAROM LID WORDEN VAN DE WZOA?

Het is voor de bekrachtiging van de cao-principeakkoorden en het behoud van de cao’s voor de branche belangrijk lid te worden van de WZOA. Via de cao kan de sector beschikken over voldoende en geschoold personeel dat flexibel inzetbaar is tegen marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Meld je hier aan

De Cao Apothekers in dienstverband is van toepassing op apothekers die werkzaam zijn in een apotheek die lid is van de WZOA (Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers). Verder kan de Cao Apothekers in Dienstverband ook van toepassing zijn voor apothekers waarbij de werkgever uitdrukkelijk de cao van toepassing heeft verklaard.

Ga naar de CAO's

Bestuur

De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers heeft een bestuur met 5 leden en 2 onderhandelaars. 

 

Bestuursleden

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen agenda items.

Toon volledige agenda