Publicatie Cao Apotheken 2021-2024

De Cao Apotheken 2021-2024 is gepubliceerd!

Op 10 maart jl. is door de WZOA en de ASKA een onderhandelingsresultaat bereikt met de FNV en de CNV voor de cao Apotheken. Op 31 maart jl. zijn de leden van WZOA tijdens de ALV akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat. Ook de leden van ASKA, FNV en CNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Met de cao Apotheken 2021-2024 worden per 1 juli 2022 de salarissen aangepast. Zie hiervoor de nieuwe loontabellen. Wij verzoeken u om uw loonadministratie hierop aan te passen en/of uw administratiekantoor te informeren over de aanpassingen.

Bekijk hier de volledige Cao Apotheken 2021-2024
Klik hier om de loontabellen te bekijken

Nieuws Overzicht