Algemeenverbindendverklaring voor cao Apotheken 2019-2021

De cao Apotheken 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Op 5 januari jl. is door de VZA en ASKA een onderhandelingsresultaat bereikt met de FNV en CNV voor de cao Apotheken. 

Op 9 maart jl. is de algemene ledenvergadering van de VZA op akkoord gegaan met dit onderhandelingsresultaat. De leden van de ASKA, FNV en CNV hebben ook ingestemd met het onderhandelingsresultaat, waarmee de cao Apotheken 2019-2021 een feit was. Vervolgens is -zoals gebruikelijk- een verzoek gedaan om de cao algemeen verbindend te verklaren.

Het besluit hiertoe is op 23 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Apotheken 2019-2021 is aangemerkt als een ‘tussen-cao’ en heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021.

Nieuws Overzicht