PMA & Nieuw pensioenstelsel

Een nieuw pensioenstelsel betekent een omzetting van de huidige regeling naar een nieuwe pensioenregeling. Hiervoor werken de cao-partijen intensief en goed samen.

 

Allereerst moest de principiële vraag beantwoord worden of gekozen zou worden voor het solidaire of het flexibele contract. Een enquête onder zowel werknemers als werkgevers liet een voorkeur zien voor eerlijk delen en solidair zijn met elkaar. Een groot deel van de respondenten gaf daarbij aan wel bereid te zijn enige mate van risico te nemen als dat een hoger pensioen op zou leveren. Daarop is gekozen voor het solidaire contract.

Verder zijn partijen het eens over het zogenaamde ‘invaren’. Dat houdt in dat deelnemers datgene wat zij reeds aan pensioen hebben opgebouwd, meenemen naar het nieuwe stelsel.

Er wordt door alle cao-partijen hard samengewerkt om de werknemers in de apotheken onder het nieuwe pensioenstelsel te brengen op een manier die recht doet aan hun belangen.

 

Thema's Overzicht