Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Het calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg (artikelen 4:1 e.v.) en de Cao Apothekers in dienstverband en de Cao Apotheken. 

Deze laatste twee bepalingen beogen geen (negatieve) afwijking ten opzichte van de Wet arbeid en zorg. Een werknemer heeft een wettelijk recht op calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof om tijd te kunnen nemen voor problemen in het privéleven die onmiddellijk moeten worden opgelost.

Thema's Overzicht